Na Kasprowym Wierchu

niedziela, 16 lutego 2020

Supraśl - zapraszam do prawosławnego klasztoru

Supraśl to małe miasteczko liczące 4 600 mieszkańców położone na północny wschód od Białegostoku. Miasto ma ponad 500-letnią historię. Obok Polaków mieszkają tu Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców.
 Wyznawcy różnych religii. 
Najbardziej widoczną budowlą Supraśla jest Prawosławny Klasztor Męski ZNMP. W jego skład wchodzi brama - dzwonnicapałac opatówbudynki dawnego klasztoru oraz cerkiew Jana Teologa z 1890 roku. 
Na środku dziedzińca stoi odbudowana cerkiew Zwiastowania NMP.  Oryginalną budowlę z XVI wieku wysadzono w powietrze w czasie II wojny światowej. Klasztor został założony przez mnichów św. Bazylego Wielkiego z fundacji Aleksandra Chodkiewicza marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po Unii Brzeskiej w latach 1601-1839 klasztor unickiego Zakonu Bazylianów. W latach 1839-1915 przeszedł w ręce Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.W okresie międzywojennym, ponownie katolicki, tym razem jako siedziba Zakonu Salezjanów. Po 1945 r. klasztor przeznaczono na potrzeby oświatowe. Mieściło się w nim Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Obecnie jest w rękach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ( autokefaliczny - samodzielny, kanoniczny Kościół prawosławny, obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski ).W Supraślu w bazyliańskiej bibliotece klasztornej w 1823 r. odkryto Codex Suprasliensis, najstarszy zabytek języka starobułgarskiego. Supraski Klasztor w 2011 roku został uznany za “Siódmy cud Polski”.


 Brama - dzwonnica zbudowana w 1752 roku na wzór bramy pałacu Branickich w Białymstoku.


Cerkiew św.Jana TeologaKrzyż i tablica upamiętniająca miejsce, gdzie wg kronik zatrzymała się łódź wioząca mnichów z Gródka w poszukiwaniu dogodnego miejsca dla wspólnoty.

Cerkiew ZNMP na dziedzińcu monasterskim.

Cerkiew w Supraślu w czasie II wojny światowej została wysadzona w powietrze przez wycofujących się Niemców. Długo nie było po niej śladu. Dopiero w latach 80. uzyskano zezwolenie na jej odbudowę. Dokładnie w 1983 roku poświęcono kamień węgielny pod jej odbudowę. Natomiast budynki klasztorne wróciły do mnichów prawosławnych jeszcze później, bo w 1996 roku.


W Pałacu Opatów znajduje się Muzeum Ikon, prezentujące głównie rosyjskie ikony pozyskane przez służby celne na wschodniej granicy Polski.


Mnich piszący ikony
Budynki klasztorne bazylianów
czwartek, 13 lutego 2020

Zapraszam do największej twierdzy gotyckiej w Europie

Monumentalny zamek w mieście nad Nogatem każdego roku przyciąga wielu turystów  nie tylko z Polski. Zwiedzamy twierdzę w Malborku w bezpłatny poniedziałek. Za audioprzewodnik płacimy 8 zł.

Ten zamek to twierdza krzyżacka składająca się z trzech części.
 Najstarszy jest Zamek Wysoki -  jest to czteroskrzydłowa budowla z pięknym arkadowym dziedzińcem. To tu znajduje się  kościół NMP.
W Zamku Średnim znajduje się m.in. Wielki Refektarz.
 Zamek Niski pełnił funkcje gospodarcze.


Idziemy wzdłuż grubych murów z cegły i kamienia Zamku Wysokiego. Przyglądamy się wyeksponowanym wzdłuż chodnika i pod murami kulom armatnim.Dalej znajduje się lapidarium.
Zamkowy Kościół

Wejście do kościoła tzw. Złota Brama  ozdobiona jest płaskorzeźbami przedstawiającymi figury i motywy roślinne.
Płaskorzeźby z przypowieści Biblijnej o Pannach Roztropnych i Nieroztropnych.


Zewnętrznym elementem dekoracyjnym kościoła jest 8. metrowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 


Udajemy się do w stronę Kaplicy św. Anny. Tu w krypcie składano prochy dostojników Zakonu. 


W kaplicy

Nadal spacerujemy po zakątkach zamku malborskiego. Jesteśmy na tarasie południowym. To najbardziej słoneczne miejsce przeznaczone było na ozdobny ogród, być może był to ogród różany czyli rozarium.


Dziedziniec zamku wysokiego otoczony jest krużgankiem. Na środku dziedzińca stoi zadaszona studnia. Na dachu widoczna jest figura pelikana z trojgiem piskląt. Pelikan karmi pisklęta swoim ciałem wyszarpując je sobie dziobem. Ptak jest symbolem ofiarnej śmierci. Herb z wizerunkiem takiego pelikana ma kilka miast w Polsce.